Atatürk Hakkında Arşiv

Atatürk ve Adana Gezisi

Mondros Ateşkes Antlaşmasının yedinci ve onuncu maddelerine dayanılarak işgal edilmeye başlanan Adana ve çevresi birçok tarihi olaylara tanık olmuştur. Hürriyetine düşkün olan Adanalılar bu işgale karşı koymak için örgütlenmeye çalışmışlardır. Kendi çabalarıyla başlayan hareket, Atatürk’ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’nın bir parçası olarak devam etmiş ve başarı kazanılmıştır. Atatürk Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra bazı şehirlerin düşüncelerinin oluşumuna

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Filistin İle İlgili Uyarısı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Filistin konusunda ne düşünüyor, ne söylüyordu? Ekteki belge Atatürk’ün Avrupa’ya Filistin konusunda ultimatom verdiğini ortaya koyuyor. Atatürk’ün Filistin ile ilgili Haziran 1937′de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşması: Türkçe Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde irad etmiş olduğu bir nutuktan bahsediyor. Aşağıdaki satırlar bu nutkun Filistin’e

Mustafa Kemal Atatürk’ün Son Sözü

Mustafa Kemal ATATÜRK için “Dinsizdir, İslam düşmanıdır, İçkicidir, Kadın Meraklısıdır, Yeri Cehennemdir” diyenlere Atatürk’ün Yaveri Kılıç Ali’nin Hatıralarından bir kaç satır sunmak ve yorumu sizlere bırakmak istiyorum: “Her insanın karşılaşacağı ölüm gerçeğinin son saniyeleri geldiğinde, o sırada yanında bulunanlardan Dr. Neşet Ömer bey ?Dilinizi göreyim efendim. Lütfen dilinizi dışarıya doğru çıkartın? diye telaşlanırken, Atatürk, Dr.

Mustafa Kemal Atatürk ve Fransız Büyükelçi

Fransada çok meşhur bir sözlük vardır, Larousse. Burada bir kelime var, “Decapiter”. Bu kelime 1931 yılındaki sözlükte boynunu vurmak diye ifade ediliyor.. Kelimenin bir başka anlamı daha var. Kazığa oturtmak, yani sivri bir kazık hazırlamak ve insanları kazığın bir ucu ağzından çıkacak şekilde üzerine oturtmak. Vahşi bir uygulama. Burada kazığa oturtmak deyiminin manasını açıklığa kavuşturmak