Milli Savunma Ve Emniyet Arşiv

Kara Kuvvetleri

1. Dünya Savaşı yenilgisi, Osmanlı İmparatorluğuna pahalıya mal olmuştu. Ordu mevcudu 50.000’e indirilmiş, silahları da elinden alınmıştı. 1920 yılında, Türk Kara Kuvvetleri’nin mevcudu, sekiz kolordu halinde yirmi piyade tümeninden ibaretti. Ayrıca bir süvari tümeni ile iki süvari grubu ve bir süvari tugayı mevcuttu. Bu kuvvetler, o günkü durum gereği, üç cepheye ve bu cephe komutanlıkları

Hava Kuvvetleri

Cumhuriyet döneminde havacılık, Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” vecizesinin ışığı altında hızla geliştirildi. Milli Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Hava Harp Okulu geliştirildi ve eğitim amacıyla yurtdışına öğrenci gönderildi. 1928’de Hava Müsteşarlığı ile birlikte, üç hava taburu kuruldu. Bu taburlar 1932’de alay, 1939’da tugay, 1943’de de tümen haline getirildi. 1939’a kadar Hava Kuvvetlerine ait birlikler, alay ve bağımsız tabur

Deniz Kuvvetleri

1. Dünya Savaşında, Osmanlı donanması çok sınırlı imkanlarla, başarılı sonuçlar elde etmiş, Çanakkale muhaberelerinde kara ordusunun işbirliği ile düşman kuvvetlerinin Boğaz’dan geçmesini engellemiştir. Milli Kurtuluş Savaşında, denizcilerimiz Anadolu’ya kaçırabildikleri küçük teknelerle (Aydın Reis ve Preveze gambotları), Karadeniz sahillerini ve limanlarını tecavüzden korudukları gibi, özellikle İstanbul’dan Anadolu’ya 250.000 ton silah, araç, gereç ve cephaneyi taşıyarak Milli

Jandarma Kuvvetleri

Çok zor koşullara rağmen ulusal mücadelenin kazanılmasında önemli rol oynayan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu’nun dört bir yanındaki vatandaşların bağışlarıyla alınan uçaklarla gelişimi süratlenen Türk Hava Kuvvetleri, en son teknolojik imkanları kullandığı 21. yüzyılda dünyanın sayılı hava güçlerinin arasında yer alıyor. Wright kardeşlerin motorlu uçakla uçmayı başarmalarından yalnızca 8 yıl sonra 1911 yılında kurulan ve