Yakın Tarih Arşiv

İtalya ile İlişkileri

İngiltere ile Musul sorununun ağır bunalımlar geçirdiği bir devrede ve Yunanlılarla “etablis” Antlaşmazlığının verdiği huzursuzluğun devam ettiği sırada, Türkiye toprakları üzerinde, 1. Dünya Savaşı’ndan intikal elden emelleri olan İtalya, Türkiye üzerinde siyasi ve psikolojik baskı yaparak resmi taleplerde bulunuyordu. Türkiye’nin Musul sorununu halletmesi, Fransa ile uyuşmazlığını bir çözüm tarzına bağlaması, Türkiye’nin sınırlarını kesin olarak ortaya

Rusya ile İlişkileri

Musul Antlaşmazlığı, Türkiye ile İngiltere’yi karşı karşıya getirmiş olmasına karşılık, Türkiye ile Sovyet Rusya’yı da birbirine yakınlaştırmıştır. Sovyet Rusya’nın Türkiye’ye yakınlaşmasına, Locarno Antlaşmaları ile Almanya’nın Batılılar safında yer almasından duyulan endişe neden olmuştur. Bu yakınlaşma, Paris’te 17 Aralık 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’nın imzalanması sonucunu doğurmuştur. Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’ndan sonra, Türk Dışişleri

Doğulu Devletler ile İlişkiler

Türkiye-Afganistan Yeni Türkiye, kuruluşundan itibaren, doğuda Afganistan’la iyi ilişkiler kurmuş, 1 Mart 1921 tarihli Moskova’da imzalanan dostluk antlaşması ile yalnız hükümetler arası değil, halklar arası da dostluk ve yakınlık tesisine çalışmıştır. Afgan Kralı Amanullah Türkiye’yi ziyaretinde, 25 Mayıs 1928’de Ankara’da Türk-Afgan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalanmıştır. Gerek Afganistan’da gerekse Türkiye’de iktidar değişikliği bu dostlukları zedelememiştir.

Milletler Cemiyetine Katılış

Türkiye, İngiltere’nin geniş nüfuzu altında bulunan Milletler Cemiyeti’ne güvenle bakamadığından bu teşkilata üye olma hususunda bir istek göstermemişti. 1930’dan sonra uluslararası işbirliğinin önemi daha çok duyulduğundan, Milletler Cemiyeti’ne ilgi de artmıştır. Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, 20 Nisan 1932 Cenevre Silahsızlanma Konferansında, Milletler Cemiyeti’ne katılmamızı istemiş ve bu istek, Milletler Cemiyeti Konseyi’nin 6 Haziran