Karma ekonomi

Türkiye’de uygulanmış olan karma ekonomik düzen:kapitalist ve sosyalist düzen arasında ,her ikisinin de kimi özelliklerini taşıyan düzendir.Neoliberalizm ekonominin devlet işlerinden ayrılmasını ve piyasayı özel teşebbüsün yönetmesi gerekliliğini savunmaktadır.Yani, devletin, olağan üstü hallerde “kriz” durumunda piyasaya müdahale etmesini uygun gören düzendir. Batıda Keynes’in başlattığı müdahaleci kapitalizmle birlikte gelen karma ekonomik sistemin , Türkiye’de Devletçilik adıyla, 1933 batıdan önce uygulamaya başladığı gözlenmektedir.Karma ekonomik sistem, özel sektörü ve birikmiş kapitali olmayan geri kalmış bir ülkenin kamu sektörü öncülüğünde kalkınmasının sağlanması deneyimidir.

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın

Google AraKarma ekonomi

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.