Marksist demokrasi

Marksist demokraside bütün sorun, öncelikle insanların arasındaki maddi ve manevi (düşünce, çıkar, v.s.) her tür ayrılığı ve eşitsizliği ortadan kaldırmaktır. Çünkü ancak bütün bu ayrılıklar ortadan kalktığı zaman insanlar için topluluk halinde doğru karar almak mümkün olabilecektir.Marksist Demokrasi’de de rejimin temelinin özgürlük olduğu ve bireyin birtakım hak ve özgürlüklere sahip olduğu kabul edilir. Ama buradaki özgürlük toplumun birliğinin, dayanışmasını ve bütünlüğünü anlatır; bu birlik ve dayanışma varolduğu sürece özgürlük de var demektir; birey de bu ortam içinde hak ve özgürlüklerini geliştirme imkânı bulmuş olur.Aslen Marksist Demokrasi reel sosyalizm içinde kullanılmış bir demokrasi şekli olmamakla beraber, beklentileri ve istekleri doğrultusunda doğrudan demokrasi ve sosyalist demokrasi ( bir başka değişle sosyal demokrasi ) ile paralel bağlamlarda düşünülmelidir. Marksizm’in bir düşünce sistemi ve ideoloji olduğu gerçeğinden de anlaşılacağı gibi demokratik bir sistemden çok nasıl bir semokratik sistem yaratılabileceği konusunu aydınlatmaktadır.

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın

Google AraMarksist demokrasi

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.