NUTUK - İÇİNDEKİLER
Ön Söz
Birinci Dünya Savaşında Anadolu'nun durumu ve kurtuluş çareleri
Milli teşkilatların kurulması ve kongreler
İstanbul hükümeti ile ilişkiler
Milli teşkilatın yeniden düzenlenmesi
Misak-ı Milli ve gelişmeler
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması
İç isyanlar ve Doğu cephesindeki gelişmeler
Düzenli orduya geçme kararı
İstanbul hükümetinin Ankara ile temas arayışları
Batı cephesindeki gelişmeler ve Birinci İnönü zaferi
Londra konferansı ve İkinci İnönü zaferi
Sakarya meydan muharebesi ve müteakip gelişmeler
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı, Mudanya konferansı
Lozan barış konferansı ve Saltanatın kaldırılmasına ilişkin gelişmeler, Hilafet meselesi
Halk partisinin kuruluş çalışmaları, Lozan Barış Antlaşması ve müteakip gelişmeler
Cumhuriyetin ilanı
Hilafetin kaldırılması
Cumhuriyete karşı iç muhalefet, paşalar mücadelesi ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olayı
Türk Gençliğine Hitabe
Rapor
Haritalar

Mustafa Kemal Atatürk ün yaşadığı tarihsel olayları kendi sözleriyle anlattığı Nutuk un özgün metnini ve günümüz okuyucusunun rahatlıkla anlayabilmesi için Bedi Yazıcı tarafından günümüz Türkçesine özenle uyarlanmış biçimini bir arada,yan yana bulacaksınız.İyi okumalar ....
"Nutuk, hiç şüphesiz, Cumhuriyet tarihimizin en önemli belgesidir. Rahmetli Bedi Yazıcı titiz ve özverili bir çalışma sonucunda bu önemli yapıtı yeni kuşakların anlayacağı bir Türkçe'ye çevirmiş. Ortaya son derece başarılı ve kolay okunan bir metin çıkmış. Çalışmanın sol tarafındaki sayfalarda metinler günümüz Türkçesiyle yer alıyor. Cumhuriyet Türkiye'sinin kuruluşuna giden süreci anlayabilmek için Nutuk'un mutlaka okunması gerekir."
Prof. Dr. Şevket Pamuk
Boğaziçi Üniversitesi

»»» Nutuk İndir «««

Rar Şifresi: www.kemalist-iz.com

Dosya Boyutu: 4.61 mb

Sayfa Sayısı: 1247